Dit is Outreach 2021!

Outreach vindt elk jaar plaats op de donderdag voor Kerst. Ongeveer 200 studenten helpen mee bij verschillende projecten in de stad Groningen. Elk jaar wordt de avond geopend met een dienst, waarna mensen de stad in trekken om mee te werken aan verschillende projecten. Denk hierbij bijvoorbeeld rozen uit te delen aan prostituees, kerstpakketten in te pakken of kerststukjes te maken voor mensen in het verzorgingstehuis. Tijdens de Outreach kun je zo op een mooie manier de kerst vreugde aan de stad laten zien. 

Is dit nou echt iets voor jou, hou dan de Instagram en Facebook in de gaten. Wil je graag meer weten of de sfeer zien. Dit kan door ons te contacten of het filmpje van het afgelopen jaar te bekijken! https://www.youtube.com/watch?v=g6mWjpA2IhA 

English below

Missie De missie van het Outreach team in Groningen is dat op deze avond verschillende mensen iets merken van Gods liefde door medemensen heen. We hopen dat, door het geloof praktisch uit te dragen, deze mensen geholpen of bemoedigd worden. Dit willen we doen, gedreven door de liefde van God in ons en als antwoord op Jezus’ opdracht aan ons: ‘Heb uw naaste lief als uzelf’ (Romeinen 13:9b). Zo zien we in deze avond ook een kenmerk van uitdragend Christen zijn. We organiseren in Groningen één avond per jaar, rondom kerst, vol met projecten om tijd van ontmoeting en bemoediging met onze stadgenoten te hebben. Jonge christenen zetten zich in om het geloof praktisch uit te dragen in onze stad.

Mission The mission of outreach is to make people see the love of God, to make them see what it means to be Christian. We hope that, by showing our faith in such a practical way, people will be encouraged and helped. This we want to do, driven by the love of God within us, as an answer to Jesus mission for us: ‘Love thy neighbour’ (Romans 13:9b). This evening we and everyone can see what it is to be Christian. We organise this evening once a year in Groningen, around Christmas. We set up a lot of projects to help us meet en encourage the people in the city. Young Christians show their faith in the city.

Visie Helpen
Onze visie is dat de mensen die mee doen, zullen merken dat zij een verschil kunnen maken voor anderen door hen te helpen in grote of in kleine dingen. Zo mogen we aan deze mensen laten merken dat er naar hen omgekeken wordt en krijgen we er zelf een stuk dankbaarheid voor terug.

Hoop
Andere mensen de liefde van God doorgeven die we krijgen van God. Dit als uitdrukking van ons geloof en het vertrouwen dat God situaties en levens kan veranderen.

Bewust worden
We streven naar bewust wording van de deelnemers voor de nood in de stad. Dat ingezien wordt wat een voorrechten we hebben om dankbaar voor te zijn. Ook willen we dat er wordt ingezien dat we gelijk zijn, zij die geholpen worden en zij die hulp aanbieden.

Vision Helping                                                                                                                              Our vision is that the people who participate will see that they can make a difference by helping others, in big things or small things. They can show the people that they’re not forgotten, in return we get gratitude.

Hope                                                                                                                         Passing on to other people the love that we have received from God. This is an expression of our faith and our trust in God’s hand in our life.

Awareness                                                                                                                      We strive to make people who participate aware of the need for help in the city, This will help us see the many things we have in our own lives that we can be thankful for. We also hope to help people see that we are not different, the people that need help and the people that can give it.

Share and Enjoy !

0Shares
0 0