Outreach – 22 December 2016


Welkom op de site van Outreach Groningen. Gods liefde verspreiden in de stad Groningen. Dat is wat we willen. Jezus zegt in Matteus 5:16: ‘Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel.’ Laten we onze lichten bundelen, zodat God wordt gezien en geëerd in Groningen. Jij kunt op je eigen manier hieraan bijdragen. Wij, als kernteam, hopen jou te zien op 22 december.

Namens het kernteam 2016,

Marko Jansen